முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

   

Go To Baby Names Index

W  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
வாஇல்  WAAIL வெற்றியை தொடர்ந்து நாடுபவர் 
வாதிக்  WAATIQ நம்பிக்கை 
வள்ளாஹ்  WADDAAH அறிவார்ந்தவர் 
வஜ்திய்  WAJDI உறுதியான உணர்வுகள் 
வஹீப்  WAJEEB நன் கொடை அளிக்கப் பட்ட 
வஜீஹ்  WAJEEH நல்ல தோற்றம் 
வலீத்  WALEED குரைஷிகளின் புகழ் பெற்ற கவிஞரின் பெயர் 
வஸீப்  WASEEF விளங்குபவர் 
வசீம்  WASEEM நேர்த்தியான தோற்றம் - அழகான 
வீசாம்  WISAAM பதக்கம் புகழின் சின்னம் 

Y  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
யாசிர்  YAASIR சௌகரியமான - சுலபமான - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர் 
யஈஷ்  YA'EESH வாழ்க்கையை நன்றாக அனுபவிப்பவன் 
யஹ்யா  YAHYA மகன் - இறைத்தூதாகளில் ஒருவரின் பெயர் 
யஃகூப்  YA'QOOB குயில் (வகையை சார்ந்த ஒருவகை பறவை)இறறைத்தூதர் இஸ்ஹாக் (அலை) அவர்களின் மகன் 
யூனுஸ்  YOONUS இறைத்தூதரின் பெயர் அவருக்கு துந்தூன் (மீனுடையவர்) என்றும் கூறப்படும் 
யூசுப்  YOOSUF இறைத்தூதர் யாஃகூப் (அவை) அவர்களின் மகன். இறைத்தூதர் 
யுஸ்ரி  YUSRI சுலபமான 

Z  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
ஜாஹித்.  ZAAHID துறவி (உலக ரீதியான மகிழ்ச்சியிலிருந்து விலகியிருப்பவர்.) 
ஜாஹிர்  ZAAHIR பிரகாசமான 
ஜாஇத்.  ZAAID வளருதல் - அதிகரித்தல் . 
ஜாமில்  ZAAMIL கூட்டாளி 
ஜஃக்லூல்  ZAGHLOOL குழந்தை - இளம்புறா. 
ஜைத்  ZAID வளருதல். 
ஜைதான்  ZAIDAAN இரு ஜைத்கள் 
ஜைன்.  ZAIN அழகான. 
ஜைனுத்தின்  ZAINUDDEEN மார்க்கத்தின் - அழகு 
ஜகரிய்யா.  ZAKARIYYA இறைத்தூதர் ஒருவரின்பெயர். 
ஜகிய்  ZAKI குற்றமற்ற. துய்மையான. 
ஜமில்  ZAMEEL கூட்டாளி 
ஜய்யான்  ZAYYAAN அழகான. 
ஜியாத்.  ZIYAAD வளருதல். 
ஜூபைர்  ZUBAIR நபித்தோழர்கள் சிலரின்பெயர். 
ஜூஃபர்  ZUFAR இமாம் அபுஹனிஃபா (ரஹ்) அவர்களின்; மாணவர் ஒருவரின் பெயர். 
ஜூஹைர்  ZUHAIR சிறிய பூ 
ஜூராரா  ZURAARA நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 


 


 

 

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
   Miscellaneous
  

 

 

 
 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved