முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

   

Go To Baby Names Index

I  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
இப்ராஹிம்  IBRAHIM பாசமான தந்தை - இறைத்தூதரின் பெயர் 
இத்ரீஸ்  IDREES இது தர்ஸ் அல்லது திராஸா என்ற வார்ததையிலிருந்து பெறப்பட்டது. படித்தல் - கற்பித்தல் என்பது இதன் பொருள். இறைத்தூதரின் பெயர். 
ஈஹாப்  IHAAB வேண்டப்பட - அழைக்கப்பட 
இக்ரம்  IKRAM மரியாதை 
இல்யாஸ்  ILYAAS இறைத்தூதரின் பெயர் 
இமாத்  IMAAD உயர்ந்த தூண்கள் 
இம்ரான்  IMRAAN அபிவிருத்தி செழுமை நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர் 
இர்ஃபான்  IRFAAN அறியும் சக்தி புலமை நன்றி 
ஈஸா <RH உயிருள்ள தாவரம் புகழ்பெற்ற இறைத்தூதா
இஸாம்  ISAAM நன் கொடை 
இஸ்ஹாக்  ISHAAQ இது சுஹுக் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. பெரிதான அல்லது உயரமான என்பது இதன் பொருள். இறைத்தூதரின் பெயர். இப்ராஹிம்(அலை) அவர்களி;ன மகன்.; 
இஸ்மத்  ISMAD பாதுகாக்கபட்ட 
இஸ்மாயில்  ISMAEEL இது இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டது. இஸ்மா(செவியுறு) மற்றும் ஈ வன மொழியில் அல்லாஹ் எனப் பொருள்படும்)அதாவது யா அல்லாஹ்! என் பிரார்த்தனைகளை ஏற்பாயாக! என்று பொருள் படும் இறைத்தூதரின் பெயர். இப்ராஹீம் (;அலை) அவர்களின் மகன். ஃ,
இயாத்  IYAAD  
இஜ்ஜத்தீன்  IZZADDEEN மார்க்கத்தின் மகிமை 
இஜ்ஜத்  IZZAT மகிமை - சக்தி 

J  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
ஜாபிர்  JAABIR உடைந்ததை இணைப்பவர் நபித்தோழர் ஒருவரின்பெயர் 
ஜாத்  JAAD கிருபையுள்ள 
ஜாதல்லாஹ்  JAADALLAH அல்லாஹ்வின் கொடை. 
ஜாரல்லாஹ்  JAARALLAH ஆர்வத்தோடும் - உணர்ச்சி மிக்கவும் இறைவனிடம்துதிப்பவன் . 
ஜாசிம்  JAASIM உயர்ந்த. 
ஜாசிர்  JAASIR தைரியசாலி 
ஜஅஃபர்  JAFAR ஆறு - நதி, நபித்தோழர்கள் சிலரின்பெயர் 
ஜலால்  JALAAL கௌரவம் 
ஜம்ஆன்  JAM,AAN ஒன்று கூடுதல் 
ஜமால்  JAMAAL அழகு 
ஜமீல்  JAMEEL அழகான 
ஜரீர்  JAREER குன்று. ஒட்டகங்கள் .நிறுத்தும்மிடம் . 
ஜசூர்  JASOOR துணிவுள்ளவன் 
ஜவாத்  JAWAAD தாராளமனமுடைய 
ஜவ்ஹர்  JAWHAR ஆபரணம். சுhரம் 
ஜிஹாத்  JIHAAD  
ஜியாத்  JIYAAD போர் குதிரை - போட்டியிடுபவன் 
ஜீபைர்  JUBAIR சிறிய இணைப்பாளன் 
ஜீமைல்  JUMAIL அழகுச் சிறுவன் 
ஜீனைத்  JUNAID சிறிய படைவீரன் - நபித்தோழரின் பெயர் 

K  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
காளிம்  KAALIM கோபத்தை அடக்குபவர் - உறுதியான மனமுடையவர் 
காமில்  KAAMIL நிறைவான 
காரிம்  KAARIM தயாள மனதுடன் போராடுபவர் 
கபிர்  KABEER பெரிய - அளவிடற்கரிய 
கலீம்  KALEEM பேச்சாளர் 
கமால்  KAMAAL பூரணத்துவம் 
கமாலுத்தின்  KAMAALUDDEEN மார்க்கத்தின் பூரணத்துவம் 
கமீல்  KAMEEL முழுமையான 
கன்ஆன்  KANAAN ஆயத்தமான - தயாரான 
கஃதீர்  KATHEER அதிகமான - எண்ணிறந்த 
காலித்  KHAALID நிலையான 
கைரிய்  KHAIRI தர்ம சிந்தனையுள்ள 
கலீஃபா  KHALEEFA பிரதிநிதி 
கலீல்  KHALEEL ஆத்ம நண்பன் 

L  -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
லபீப்  LABEEB விவேகமுள்ள 
லபீத்  LABEEB ஒருவகை பறவை - நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்
லுக்மான்  LUQMAAN திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள புகழ் பெற்ற அறிஞரின் பெயர் 
லுத்பிய்  LUTFI கருணையுள்ள - அழகான - சாந்தமானவர் 
லுவஅய்  LUWAI நபி (ஸல்) அவர்களின் பூட்டனார் பெயர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 


 


 

 

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
   Miscellaneous
  

 

 

 
 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved