முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

   

Go To Baby Names Index

W    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
வாஃபிய்யா  WAAFIYYA விசுவாசமுள்ளவள் 
வாஜிதா  WAAJIDA அன்பு கொள்பவள் 
வதீஅஹ்  WADEE'A நம்பிக்கையானவள் 
வள்ஹா  WADHA புன்னகை புரிபவள் 
வஃபாஃ  WAFAAA நேர்மையான - விசுவாசமுள்ள 
வஹீபா  WAHEEBA சன்மானமளிக்கப்பட்டவள் 
வஹீதா  WAHEEDA இணையற்றவள் 
வஜ்திய்யா  WAJDIYYA உணர்ச்சிப்பூர்வமான காதலி 
வஜீஹா  WAJEEHA சமுதாயத்தில் மதிப்புமிக்கவள் 
வலீதா  WALEEDA சிறு குழந்தை - பிறந்தபெண் குழந்தை 
வலிய்யா  WALIYYA ஆதரவளிப்பவள் - நேசிப்பவள் 
வனீஸா  WANEESA நட்பானவள் 
வர்தா  WARDA ரோஜா 
வர்திய்யா  WARDIYYA ரோஜாவைப் போன்றவர் 
வஸீமா  WASEEMA பார்பதற்கினியவள் 
வஸ்மா  WASMAAA பார்ப்பதற்கினிய 
விதாத்  WIDDAD உள்ளன்போடு 

Y    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
யாஸ்மீன்  YAASMEEN மல்லிகை பூ 
யாஸ்மீனா  YAASMEENA மல்லிகை பூ போன்றவள் 

Z    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
ஜாஹிதா  ZAAHIDA தன்னலமற்றவள் - உலகாதய இன்பங்களிலிருந்து விலகி இருப்பவள் 
ஜாஹிரா  ZAAHIRA ஒளிரக்கூடிய - பிரகாசிக்கக்கூடிய 
ஜாஇதா  ZAAIDA வளர்பவள் 
ஜஹ்ராஃ  ZAHRA பூ 
ஜஹ்ரா  ZAHRAAA அழகான - பாத்திமா (ரலி)அவர்களின் பட்டப் பெயர் 
ஜைனப்  ZAINAB நறுமணம் வீசும் மலர் - நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்விகளில் ஒருவரின் பெயர். முஃமின்களின் அன்னையர் இருவரின் பெயர் 
ஜைதூனா  ZAITOONA ஆலிவ் - ஒலிவம் 
ஜகீய்யா  ZAKIYYA தூய்மையானவள் 
ஜர்கா  ZARQAA நீலப்பச்சை நிறக் கண்களுள்ளவள் 
ஜீனா  ZEENA அழகு 
ஜூபைதா  ZUBAIDA வெண்ணை - பாலாடை 
ஜூஹைரா  ZUHAIRA அழகு மதி நுட்பமான 
ஜூஹ்ரா  ZUHRA அழகு மதி நுட்பமான 
ஜஹ்;ரிய்யா  ZUHRIYAA பூ ஜாடி 
ஜூல்பா  ZULFA குளம் - குட்டை 
ஜூம்ருதா  ZUMRUDA மரகதம் - பச்சைகல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 


 


 

 

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
   Miscellaneous
  

 

 

 
 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved