முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

   

Go To Baby Names Index

I    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
இப்திசாம்  IBTISAAM புன்முறுவல் 
இப்திசாமா  IBTISAAMA புன் சிரிப்பு 
இஃப்ஃபத்  IFFAT நேர்மையான 
இல்ஹாம்  ILHAAM உள்ளுணர்வு உதிப்பு 
ஈமான்  IMAAN நம்பிக்கை
இம்;தினான்  IMTINAAN நன்றியுள்ள 
இனாயா  INAAYA கவனி - பரிவு செலுத்து - ஆலோசனை 
இன்ஸாப்  INSAAF நீதி நேர்மை 
இன்திஸார்  INTISAAR வெற்றி 
இஸ்ரா  ISRAA இரவுப் பயணம் 
இஜ்ஜா   IZZA மரியாதை கீர்த்தி  

J    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
ஜாயிஜா  JAAIZA பரிசு 
ஜதீதா  JADEEDA புதியவள் 
ஜலீலா  JALEELA மதிப்புக்குரியவள் 
ஜமீலா  JAMEELA அழகானவள் 
ஜன்னத்  JANNAT தோட்டம் - சொர்க்கம் 
ஜஸ்ரா  JASRA துணிவுள்ளவள் 
ஜவ்ஹரா  JAWHARA ஆபரணம் - இரத்தினக்கல் 
ஜீலான்  JEELAAN தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் 
ஜூஹைனா  JUHAINA இருள் குறைவான இரவு 
ஜூமானா  JUMAANA முத்து விலை மதிப்பற்ற  கல் 
ஜூமைமா  JUMAIMA ஒருவகை தாவரம் 
ஜூவைரிய்யா  JUWAIRIYA முஃமின்களின் அன்னைகளின் ஒருவரின் பெயர் 

K    -  வரிசை

தமிழ்  English பொருள்
காமீலா  KAAMILA நிறைவானவள் 
காதிமா  KAATIMA மற்றவர்களின் ரகசியத்தை பாதுகாப்பவள் 
காளீமா  KAAZIMA கோபத்தை அடக்குபவள் 
கபீரா  KABEERA பெரியவள் - மூத்தவள் - நபி;த்தோழி ஒருவரின் பெயர் 
கமீலா  KAMEELA நிறைவானவள் 
கரீமா  KAREEMA தாராள மனமுடையவள் - விலை மதிப்பற்ற 
கவ்கப்  KAWKAB நட்சத்திரங்கள் 
கவ்ஃதர்  KAWTHAR நிறைந்த - சுவர்க்கத்தின் உள்ள ஒரு நீருற்றின் பெயர் 
காலிதா  KHAALIDA நிலையானவள் (நபித்தோழி ஒருவரின் பெயர்) 
கதீஜா  KHADEEJA அறிவால் முதிர்ந்த குழந்தை .சுட்டிக் குழந்தை - முஃமின்களின் அன்னையர்களின் ஒருவரின் பெயர் 
கைரா  KHAIRA நன்மை செய்பவள் 
கைரிய்யா  KHAIRIYA தரும சிந்தனையுள்ளவள் 
கலீலா  KHALEELA நெருங்கிய நபித்தோழியர் ஒருவரின் பெயர் 
கவ்லா  KHAWLA பெண்மான் -  நபித்தோழியர் ஒருவரின் பெயர் 
குலாத்  KHULOOD எல்லையற்ற - அந்தமில்லாத 
கிஃபாயா  KIFAAYA போதுமான 
கினானா  KINAANA அம்பாறாத்துணி - பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள ஒரு இடத்தின்பெயர். 
குல்தூம்  KULTHUM அழகானவள் - அழகாக நெற்றியுடையவள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 


 


 

 

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
   Miscellaneous
  

 

 

 
 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved