முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

   

Go to Index   

தமிழில் : அபு இஸாரா

 

கேள்வி எண்: 29
'காஃபீர்' என்று அழைத்து மாற்று மதத்தவர்களை, முஸ்லிம்கள் அவமதிப்பது ஏன்?.

பதில்:

'காஃபீர்' என்றால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர் என்று பொருள்:

'காஃபீர்' என்கிற அரபு வார்த்தை 'குஃப்ர்' என்கிற அரபு மூல வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. 'குஃப்ர்' என்கிற அரபு வார்த்தைக்கு நிராகரித்தல் அல்லது உண்மையை மறைத்தல் என்று பொருள். இஸ்லாமிய கலைச்சொல் களஞ்சியத்தின்படி மேற்படி வார்த்தைக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர் அல்லது இஸ்லாம் பற்றிய உண்மைகளை மறைப்பவர் என்று பொருள் உண்டு. அதனை தமிழ் மொழியில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

மாற்று மதத்தவர்களே! - 'காஃபீர்' என்ற சொல் உங்களை புண்படுத்துவதாக கருதினால் , இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
மாற்று மதத்தவர்களே! 'காஃபீர்' என்ற நீங்கள் அழைக்கப்படுவது உங்களை புண்படுத்துவதாக கருதினால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்களை எவரும் 'காஃபீர்' (இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்) என்று அழைக்க மாட்டார்கள்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
   Miscellaneous
மாற்று மதங்களிலிருந்து விடுபட்டு சத்திய இஸ்லாத்தை தம் வாழ்வியல் நெறியாக ஏற்றுக் கொள்ளும் கோடானுகோடி சதோதர சகோதரிகளில் ஒரு சிலர்...

 

RSS Activist

Loading...

Download this video

 

Daughter of a Christian Minister

Loading...

Download this video

15 People at ones

Loading...

Download this video

Sushrudha became Aysha

Loading...

Download this video

Yusuf Estes

Loading...

Download this video

 

 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved